ถวายพระยันต์พิชัยสงครามแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 

 

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2563

ดร.อานุภาพ กลั่นกลิ่น อาจารย์แชมป์ สยามฮวงจุ้ย (ฮวงจุ้ยอสังหาริมทรัพย์)

 

ได้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จและถวายพระยันต์พิชัยสงครามและพระเครื่องแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ทรงเสด็จพระราชดําเนินทรงเปิดโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงิน) ส่วนต่อขยาย ณ สถานีรถไฟฟ้าสนามไชย - สถานีรถไฟฟ้าหลักสอง

 


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อาจารย์แชมป์ สยามฮวงจุ้ย (ฮวงจุ้ยอสังหาริมทรัพย์)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รับดูฮวงจุ้ย
รับดูฮวงจุ้ย
รับดูฮวงจุ้ย
รับดูฮวงจุ้ย
รับดูฮวงจุ้ย
รับดูฮวงจุ้ย
รับดูฮวงจุ้ย
รับดูฮวงจุ้ย
รับดูฮวงจุ้ย
Visitors: 720,821